start
webbhotell
domän
partner
server
företaget
support

           Meny

Dedicerad server

Med dedicerad server menar vi en server som är uppsatt enligt dina behov, där du och dina användare är de enda som har tillgång till servern. Fördelen med denna typ av server är att du inte delar resurser med andra användare, vilket ger högre driftssäkerhet samt full tillgång till att själva administrera servern.

Hårdvaran och grundlicenser ägs av oss och vi står för driften och alla kostnader för reservdelar. Du hyr servern av oss, och om du behöver det kan du fritt installera egna licenser på servern.

I den underliggande menyn hittar du förslag på olika dedicerade lösningar. Hittar du inte just den konfiguration du behöver så kontakta oss, så tar vi fram ett förslag på en lösning som passar just dig. Du hittar våra kontaktuppgifter i kolumnen till höger.

Kontakta oss
Telefon: 046-854 29
Fax: 046-854 21

Telefontider mån-fre: 09:00 - 16:00

Övriga tider:
Jourtelefon: 042-19 70 50
Önskar du att vi kontaktar dig, lämna din emailadress eller ditt telefonnummer här!

Ange domän utan .se osv.


Sök på isphuset.se

Copyright © 2010 ISPHuset Nordic AB  •  Box 48  •  SE - 252 21 Helsingborg •  Sverige
Tlf: +46 (0)46-854 29  •  Fax: +46 (0)46-854 21  •  Org.nr. 556634-4312  •  VAT.nr. SE556634431201  •  support@isphuset.se